Trang tin tức sự kiện
 
VEPR nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG về "Sự thay đổi cấu trúc ngành và cấu trúc thương mại"

Ngày 2/12/2010, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã bảo vệ đề tài nghiên cứu “Sự thay đổi cấu trúc ngành và cấu trúc thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 1989 - 2005: những phát hiện từ kết quả phân tích bốn bảng cân đối liên ngành 1989 - 1996 - 2000 - 2005”. Đề tài thuộc danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG do Trường ĐHKT quản lý, TS. Nguyễn Đức Thành làm chủ nhiệm và ThS. Nguyễn Thị Hải Anh là nghiên cứu viên chính.


Chủ tịch hội đồng nghiệm thu là PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. TS. Nguyễn Đức Thành đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt về phương pháp nghiên cứu cũng như các kết quả đạt được. Từ kết quả nghiên cứu của Đề tài, một thành viên của nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng trích lọc kết quả để đăng 02 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành kinh tế hàng đầu tại Việt Nam là Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới.

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu trình bày, Hội đồng nghiệm thu gồm Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra ý kiến nhận xét về đề tài. Nhìn chung, Hội đồng đánh giá đề tài là một công trình khoa học nghiêm túc, nhóm nghiên cứu đã có nỗ lực lớn trong điều kiện thời gian và kinh phí có hạn. Đề tài đã hoàn thành trước thời hạn và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại tốt. Các thành viên Hội đồng cũng đề xuất một số hướng để nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển đề tài trong thời gian tới.


vepr.ueb.edu.vn