Trang tin tức sự kiện
 
Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 4 năm 2020

Ngày 8/2/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý IV năm 2020. Chuỗi Báo cáo Kinh tế vĩ mô hàng quý được VEPR thực hiện dưới sự hỗ trợ của Viện Konrad-Adenauer (KAS).


>> Chi tiết xem tại đây

Báo cáo đề cập tới các nội dung chính như sau:

Nhiều nn kinh tế hứng chịu tăng trưởng âm trong Quý 3/2020. Giá dầu tăng do ảnh hưởng t căng thẳng Vùng Vnh và ngun cung suy gim.

Các gói kích thích kinh tế vi quy mô lớn tiếp tc đưc trin khai nhiều quc gia trên thế giới.

Kinh tế Trung Quc trong Quý 3/2020 bt đu hồi phc tăng trưởng mức 4,9%, sau khi tăng 3,2% vào Quý 2. Tuy nhn dịch bệnh bùng phát ti tỉnh Hà Bắc nguy cơ s đy nền sn xuất Trung Quc vào tình thế khó khăn trong nhng tháng đầu năm 2021.

Fed tiếp tc gi lãi suất mức 0 - 0,25%, tiếp tc mua trái phiếu kho bc và chng khoán có đm bảo bằng tài sn thế chp. Các gói h tri ka ng tiếp tc đưc chính ph thực hiện. Vào ngày 28/12/2020, Tng thng Trump đã ký thông qua gói h tr cho đại dch COVID-19 và i tr chính ph tr giá 877 t đô la M, thông qua các khon tr cp thất nghip cho đến ngày 3/2021.

Ti châu Âu, ECB gi nguyên lãi sut và chi thêm 120 t EUR vào gói thu mua tài sản (APP) cho đến cuim và chi thêm 600 t EUR cho PEPP, nâng tng trị giá ca chương trình này lên mc 1.350 t EUR. ECB quyết định b sung gói i tr của chương trình mua sm khẩn cp cho đại dch (PEPP) thêm 500 t Euro, nâng tng giá tr của kế hoch lên 1,85 nghìn t Euro và  d kiến kéo dài chương trình ít nht đến hết tháng 03/2022, cp thêm các khon vay giá r cho các ngân hàng đ khuyến khích cho vay.

Trưc ảnh hưởng nghiêm trng ca COVID-19 lên kinh tế toàn cầu, Vit Nam mt trong sít các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng kinh tế dương trong Quý 4/2020, đt 4,48% (yoy).

Tính chung năm 2020, c nưc có 134,9 nghìn doanh nghip đăng ký thành lập mới vi tổng s vn đăng ký là hơn 2.235,6 nghìn t đng và tng s lao động đăng ký là 1.043 nghìn lao đng, giảm 2,3% v sdoanh nghip, tăng 29,2% v vn đăng ký và gim 16,9% v s lao đng so với năm 2019

CPI bình quân m ng 3,23% (yoy), nằm trong mc mục tiêu.

T giá trungm có xu hướng gim trong sut Quý 4/2020, kết tc quý mức 23.131

VND/USD. T giá ti các ngân hàng thương mại ng gim nhẹ, kết thúc 23.215 VND/USD.

Nhìn chung, giá vàng trong nưc đang theo sát nhng bước tiến của g vàng thế giới. Với triển vng kinh tế toàn cu m đm, d o trong quý tới giá vàng trong nưc vn mức cao.

Các d liệu kinh tế và th trưng trong báo cáo đưc cập nhật tới ngày 31/01/2021, nếu khác s được đề cập c thể trong báo cáo.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN