Trang tin tức sự kiện
 
Quản trị doanh nghiệp hậu đại dịch Covid-19

PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, chuyên gia về Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu. Trong thời kỳ hội nhập, công nghệ số và đại dịch, doanh nghiệp càng cần phải xây dựng chiến lược quản trị doanh nghiệp chất lượng và bền vững hơn. Hãy cùng PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và các chuyên gia bàn sâu về vấn đề này với chủ đề: Quản trị doanh nghiệp - tăng chất lượng và phát triển bền vững- những bài học vượt khó qua đại dịch.Nguồn VOV1